ایمیل

majidlatifiml@gmail.com

تلفن

09125712504

آدرس

تهران،یافت آبادشرقی،روبرو کوچه مختاری،پاساژ شاکری،گالری گوهر